De overgang naar de brugklas is voor alle kinderen spannend. Voor sensitieve kinderen geeft dit soms nog extra onzekerheid. Veel van deze kinderen hebben moeite met plannen en organiseren, weten niet hoe ze moeten leren en maken zich zorgen over het contact met hun nieuwe klasgenoten. De brugklastraining kan al veel spanning wegnemen, kinderen krijgen handvatten hoe om te gaan met sociale contacten, peer- en groepsdruk, sociale media, planning en huiswerk. Voor sommige kinderen is de brugklastraining niet voldoende, of niet geschikt, voor hen is er het brugklas arrangement. Dit traject start met een kennismaking op de basisschool, met ouder(s), leerkracht en evt de intern begeleider waarin we kijken waar een kind tegenaan loopt. We stellen doelen op, en maken afspraken hoe we die willen bereiken. We zien elkaar 3 x op de basisschool, waarbij we al een voorbereiding maken voor de overstap naar de brugklas. Na de vakantie zien we elkaar 5 x op de middelbare school, waarbij we samen de planning voor de eerste weken maken, de start in de klas bespreken en toewerken naar de eerste toetsen. Na afloop van het traject volgt een eindgesprek op de middelbare school, waarbij de mentor of iemand van het zorgteam aanwezig is. Daarin geven we aan waaraan gewerkt is, hoe dit uitpakt en evt wat er nog nodig is aan begeleiding. Zowel voor ouders als voor het kind is er tijdens het hele traject de mogelijkheid voor ondersteuning via Watsapp.