Maatwerktrajecten

Maatwerktrajecten kunnen worden ingezet voor kinderen, jongeren en ouders die vastlopen op school of thuis. Vastlopen kan er heel verschillend uitzien. Het kan gaan om opvoedvragen, stagneren in sociale en emotionele ontwikkeling, moeite met een realistisch zelfbeeld, gebrek aan executieve vaardigheden (zoals plannen, organiseren, concentratie, taakaanpak), faalangst of onderpresteren, leren werken volgens hun eigen leerstijl, of begeleiding bij omgaan met het hoogbegaafd zijn en alle aspecten die daarbij horen, Dit traject begint met een intakegesprek. In dit gesprek bespreken we wat de vraag is, en wat Intensitief zou kunnen betekenen. Als er een klik is, bespreken we aan welke doelen gewerkt zal worden en hoeveel sessies daarvoor nodig zullen zijn. In het algemeen bestaan maatwerktrajecten uit 6-10 sessies, dit kan meer of minder zijn afhankelijk van de begeleidingsbehoefte. Maatwerktrajecten kunnen op school plaatsvinden, maar ook thuis, of een combinatie daarvan. Bij alle trajecten wordt niet alleen een kind of jongere begeleid, maar worden ook school en ouders betrokken en ondersteund.

Een maatwerktraject kan ook ingezet worden om leerkrachten/docenten te ondersteunen bij het omgaan met een kind met een specifieke begeleidingsbehoefte. Sessies zijn dan in de vorm van coaching, evt ondersteund met observaties.

Interesse? Vraag een gratis kennismakingsgesprek aan!

Vragen, opmerkingen of suggesties? Neem gerust contact op via ons contactformulier

Geregistreerd bij: