Intensitief heeft zich gespecialiseerd in hoogbegaafdheid, maar richt zich ook op alle andere kinderen die zich herkennen in de beschrijving intens en sensitief. Dat is een bewuste keuze. Allereerst omdat niet alle hoogbegaafde kinderen en volwassenen ook weten dat ze hoogbegaafd zijn. Zij hebben echter wel behoefte aan begeleiding die hen “ziet”. Onder allerlei andere problemen blijkt vaak niet erkende hoogbegaafdheid te zitten. Ten tweede omdat Intensitief kiest voor een benadering vanuit gelijkwaardigheid, respect en met ruimte voor autonomie. Dit past niet alleen bij hoogbegaafden, maar ook gevoelige, (faal)angstige, of getraumatiseerde kinderen en volwassenen ervaren dit als erg prettig.